CATEGORIES

Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

baneshwor, Kathmandu , Nepal

Telephone No. : 01-4470470

Did this help you?


 

More about: Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

 

 


No Google Map

 

Reviews of: Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

 

 

 

Write You reviews for Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu. Your privacy will not be disclosed to anyone.

 

Name:

Email:

Review (Message):

Captcha: (Enter characters as shown in picture)

 

 

 

Find in Other Directories


 

Other Pathology Doctors in Kathmandu

Dr. Ishworlal Shrestha, lain chorYogendra Prasad Deuja, bir hospitalDr. Madhuri Adhikari, baneshworDr. Jagat Pandey, chauniDr. Badribahadur Baidya, baneshworDr. Dr. Harigovinda Shrestha, baneshworDr. Sudip Prasad Shrestha, chakupatDr. Geeta Shakya, kathmanduDr. Shyam Kumar Raineer, sukrapathDr. Manohar Pradhan, gongabuDr. Manoj Prasad Bhattarai, chetrapatiDr. Sailesh Bahadur Pradhan, sundharaDr. Ashok Raj Joshi, purano baneshworDr. Bhandana Sigdel, lain chorDr. Chandrika Devi Shrestha, samakhusi

 

 

Find more Health & Medicine in Kathmandu, Nepal