CATEGORIES

Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

baneshwor, Kathmandu , Nepal

Telephone No. : 01-4470470

Did this help you?


 

More about: Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

 

 


No Google Map

 

Reviews of: Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu

 

 

 

Write You reviews for Dr. Badribahadur Baidya , Kathmandu. Your privacy will not be disclosed to anyone.

 

Name:

Email:

Review (Message):

Captcha: (Enter characters as shown in picture)

 

 

 

Find in Other Directories


 

Other Pathology Doctors in Kathmandu

Dr. Jagat Pandey, chauniDr. Ishworlal Shrestha, lain chorDr. Manoj Prasad Bhattarai, chetrapatiYogendra Prasad Deuja, bir hospitalDr. Ashok Raj Joshi, purano baneshworDr. Geeta Shakya, kathmanduDr. Sailesh Bahadur Pradhan, sundharaDr. Badribahadur Baidya, baneshworDr. Manohar Pradhan, gongabuDr. Sudip Prasad Shrestha, chakupatDr. Chandrika Devi Shrestha, samakhusiDr. Bhandana Sigdel, lain chorDr. Madhuri Adhikari, baneshworDr. Shyam Kumar Raineer, sukrapathDr. Dr. Harigovinda Shrestha, baneshwor

 

 

Find more Health & Medicine in Kathmandu, Nepal